mosfet (igfet)

Symbole: mosfet (igfet) - enrichissement Nenrichissement N EN6061705-05-12
Symbole: mosfet (igfet) - enrichissement Penrichissement P EN6061705-05-11
Symbole: mosfet (igfet) - déplétion Ndéplétion N EN6061705-05-15
Symbole: mosfet (igfet) - déplétion Pdéplétion P EN6061705-05-16