mosfet (igfet)

Symbol: mosfet (igfet) - enhancement Nenhancement N EN6061705-05-12
Symbol: mosfet (igfet) - enhancement Penhancement P EN6061705-05-11
Symbol: mosfet (igfet) - depletion Ndepletion N EN6061705-05-15
Symbol: mosfet (igfet) - depletion Pdepletion P EN6061705-05-16