kontakt zapínací

Značka: kontakt zapínací - k. zap.k. zap. EN 6061707-02-02