aparatos de medición

Simbolo: aparatos de medición - fasímetrofasímetro EN 6061708-02-06
Simbolo: aparatos de medición - galvanómetrogalvanómetro EN 6061708-02-12
Simbolo: aparatos de medición - frecuencímetrofrecuencímetro EN 6061708-02-07
Simbolo: aparatos de medición - saliómetrosaliómetro EN 6061708-02-13
Simbolo: aparatos de medición - oscilógrafooscilógrafo EN 6061708-03-03
Simbolo: aparatos de medición - osciloscopioosciloscopio EN 6061708-02-10
Simbolo: aparatos de medición - tacómetrotacómetro EN 6061708-12-15
Simbolo: aparatos de medición - dispositivo síncronodispositivo síncrono EN 6061708-09-02
Simbolo: aparatos de medición - sincronoscopiosincronoscopio EN 6061708-02-08
Simbolo: aparatos de medición - termómetrotermómetro EN 6061708-02-14
Simbolo: aparatos de medición - vármetrovármetro EN 6061708-02-04
Simbolo: aparatos de medición - ondámetroondámetro EN 6061708-02-09
Simbolo: aparatos de medición - giroscopiogiroscopio EN 6061708-09-04
Simbolo: aparatos de medición - voltímetrovoltímetro EN 6061708-02-01
Simbolo: aparatos de medición - transmisor de partransmisor de par EN 6061708-09-03
Simbolo: aparatos de medición - vatímetro registradorvatímetro registrador EN 6061708-03-01
Simbolo: aparatos de medición - contador horariocontador horario EN 6061708-04-01